Zarządzenie nr 54/2019/K

w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na 2019 rok

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-12-27

Data wejścia w życie zarządzenia

2019-12-27

Kategoria zarządzenia

Budżet miasta i sprawy finansowe

Jednostka przygotowująca

Wydział Budżetu i Kontrolingu

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Budżetu i Kontrolingu

Uchyla zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-09-25 16:28:06.0