Zarządzenie nr 542/2019/P

w sprawie powierzenia pani Karolinie Bielerzewskiej stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 90 w Poznaniu, ul. Chociszewskiego 56.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-06-27

Data wejścia w życie zarządzenia

2019-06-27

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-01-24 16:22:21.0