Zarządzenie nr 548/2022/P

w sprawie nawiązania stosunku pracy oraz powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 126 w Poznaniu, os. Piastowskie 26, pani Bożenie Kroll.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2022-07-06

Data wejścia w życie zarządzenia

2022-07-06

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Zakres wyłączenia

§ 3

Podstawa prawna

Ustawa o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2019 poz.1781 t.j.

Osoba dokonująca wyłączenia

Aneta Barczak

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-09-28 16:14:07.0