Zarządzenie nr 557/2021/P

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Akademickiego i Naukowego Poznania.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-07-01

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-07-01

Kategoria zarządzenia

Zespoły zadaniowe i organy doradcze

Jednostka przygotowująca

WRMWM

Jednostka odpowiedzialna za realizację

WRMWM

Zmienia zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-10-20 16:14:45.0