Zarządzenie nr 557/2022/P

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 69/2022, ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Poznania w dniu 9 maja 2022 r., na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" na rok 2022.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2022-07-11

Data wejścia w życie zarządzenia

2022-07-11

Kategoria zarządzenia

Zdrowie i sprawy społeczne

Jednostka przygotowująca

Wydział Kultury

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Kultury

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-09-26 08:18:56.0