Zarządzenie nr 559/2021/P

w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Poznania na rok 2021.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-07-01

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-07-01

Kategoria zarządzenia

Ochrona środowiska

Jednostka przygotowująca

WKOS

Jednostka odpowiedzialna za realizację

WKOS

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-10-20 16:14:45.0