Zarządzenie nr 562/2022/P

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 82/2022 na realizację zadań publicznych w obszarze "przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" w roku 2022 przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2022-07-18

Data wejścia w życie zarządzenia

2022-07-18

Kategoria zarządzenia

Zdrowie i sprawy społeczne

Jednostka przygotowująca

Wydział Sportu

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Sportu

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-09-26 08:18:56.0