Zarządzenie nr 563/2022/P

zmieniające zarządzenie Nr 551/2022/P w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert nr 83/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, ochrony i upowszechniania praw dziecka" w 2022 r.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2022-07-18

Data wejścia w życie zarządzenia

2022-07-18

Kategoria zarządzenia

Zdrowie i sprawy społeczne

Jednostka przygotowująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Zmienia zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-09-28 16:14:07.0