Zarządzenie nr 564/2022/P

uchylające zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 51 w Poznaniu, ul. Głogowska 40, pani Małgorzacie Palickiej.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2022-07-20

Data wejścia w życie zarządzenia

2022-07-20

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Uchyla zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-09-26 08:18:56.0