Zarządzenie nr 568/2022/P

uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. roszczeń regresowych Miasta Poznania.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2022-07-20

Data wejścia w życie zarządzenia

2022-07-20

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi#Zespoły zadaniowe i organy doradcze

Jednostka przygotowująca

BSLk

Jednostka odpowiedzialna za realizację

BSLk

Uchyla zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-09-26 08:18:56.0