Zarządzenie nr 57/2022/K

w sprawie organizacji inwentaryzacji w 2022 roku.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2022-10-26

Data wejścia w życie zarządzenia

2022-10-26

Kategoria zarządzenia

Sprawy organizacyjne

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Organizacyjny

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-12-02 16:15:30.0