Zarządzenie nr 574/2022/P

w sprawie powierzenia pani Agnieszce Janickiej stanowiska dyrektora Przedszkola nr 70 w Poznaniu, ul. Skarbka 9.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2022-07-21

Data wejścia w życie zarządzenia

2022-07-21

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-09-28 16:14:07.0