Zarządzenie nr 577/2021/P

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-07-12

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-07-12

Kategoria zarządzenia

Zdrowie i sprawy społeczne#Zespoły zadaniowe i organy doradcze

Jednostka przygotowująca

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zmienia zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-10-20 16:14:45.0