Zarządzenie nr 58/2001

W sprawie uchylenia zarządzenia Nr 26/96 Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13 czerwca 1996 roku w sprawie Regulaminu Komisji Socjalnej przy Urzędzie miasta Poznania.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2001-04-24

Data wejścia w życie zarządzenia

2001-04-24

Kategoria zarządzenia

Sprawy organizacyjne

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Organizacyjny

Uchyla zarządzenie nr

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-11-26 16:16:02.0