Zarządzenie nr 58/2022/K

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości wsparcia finansowego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Poznania, związanego ze świętami Bożego Narodzenia w 2021 r. oraz korzystaniem z usług sportowo-rekreacyjnych, oferowanych przez spółkę MyBenefit Sp. z o.o.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2022-10-27

Data wejścia w życie zarządzenia

2022-11-01

Kategoria zarządzenia

Sprawy organizacyjne

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Organizacyjny

Zmienia zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-12-02 16:15:30.0