Zarządzenie nr 582/2019/P

w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. wyznaczania standardów bezpieczeństwa pracowników oraz obiektów Urzędu Miasta Poznania i miejskich jednostek organizacyjnych.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-07-11

Data wejścia w życie zarządzenia

2019-07-11

Kategoria zarządzenia

Zdrowie i sprawy społeczne

Jednostka przygotowująca

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-01-17 16:17:05.0