Zarządzenie nr 582/2021/P

w sprawie powołania Zespołu ds. wdrażania standardów jakości opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w żłobkach publicznych.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-07-14

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-07-14

Kategoria zarządzenia

Zdrowie i sprawy społeczne#Zespoły zadaniowe i organy doradcze

Jednostka przygotowująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Uchyla zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-10-20 16:14:45.0