Zarządzenie nr 582/2022/P

w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny dróg publicznych, ulicę klasy głównej (ul. Nowa Naramowicka), oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "Ulica Nowa Naramowicka - część południowa" w Poznaniu symbolem KD-G.1.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2022-07-22

Data wejścia w życie zarządzenia

2022-07-22

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie nieruchomościami

Jednostka przygotowująca

Zarząd Dróg Miejskich

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zarząd Dróg Miejskich

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-09-28 16:14:07.0