Zarządzenie nr 593/2019/P

zmieniające zarządzenie Nr 476/2010/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad opiniowania projektów podziału nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania i Skarbu Państwa przygotowywanych przez wydziały Urzędu Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne w zakresie określonym w art. 97 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-07-16

Data wejścia w życie zarządzenia

2019-07-16

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie nieruchomościami

Jednostka przygotowująca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Zmienia zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-07-02 08:23:26.0