Zarządzenie nr 597/2022/P

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola nr 171 w Poznaniu, ul. Podlaska 2, pani Agnieszce Leonarskiej.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2022-07-28

Data wejścia w życie zarządzenia

2022-07-28

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Uchyla zarządzenie nr

Zmieniony zarządzeniem nr

Status dokumentu

zmieniony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-09-28 16:14:07.0