Zarządzenie nr 6/2023/K

w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Poznania oraz Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Poznania.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2023-01-25

Data wejścia w życie zarządzenia

2023-02-01

Kategoria zarządzenia

  • Sprawy organizacyjne

Jednostka przygotowująca

Jednostka odpowiedzialna za realizację

  • dyrektorzy biur i wydziałów
  • Pracownicy UMP
  • Sekretarz Miasta
  • Skarbnik Miasta
  • Wydział Organizacyjny
  • Zastępcy Prezydenta

Uchyla zarządzenie nr

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2024-06-14 16:17:41.0