Zarządzenie nr 60/2021/K

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiego Zespołu ds. jakości powietrza na terenie miasta Poznania.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-12-10

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-12-10

Kategoria zarządzenia

Ochrona środowiska

Jednostka przygotowująca

WKOS

Jednostka odpowiedzialna za realizację

WKOS

Zmienia zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-01-19 08:20:06.0