Zarządzenie nr 602/2021/P

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 72/2021 na realizację zadania publicznego w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" w 2021 roku.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-07-22

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-07-22

Kategoria zarządzenia

Kultura fizyczna i sport

Jednostka przygotowująca

Wydział Sportu

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Sportu

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-10-20 16:14:45.0