Zarządzenie nr 610/2019/P

w sprawie powierzenia pani Hannie Gintrowicz stanowiska dyrektora Przedszkola nr 171 w Poznaniu, ul. Podlaska 2.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-07-25

Data wejścia w życie zarządzenia

2019-07-25

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-07-10 16:35:27.0