Zarządzenie nr 614/2022/P

w sprawie powołania Rady Teatru Ósmego Dnia w Poznaniu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2022-08-03

Data wejścia w życie zarządzenia

2022-08-03

Kategoria zarządzenia

Kultura i sztuka

Jednostka przygotowująca

Wydział Kultury

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Kultury

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-09-26 08:18:56.0