Zarządzenie nr 617/2019/P

w sprawie wyznaczenia pani Anny Karasińskiej-Półrolniczak do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 15 w Poznaniu, ul. św. Antoniego 42.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-07-26

Data wejścia w życie zarządzenia

2019-07-26

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-07-07 08:26:30.0