Zarządzenie nr 620/2021/P

w sprawie nawiązania stosunku pracy z panią Violettą Nowak na stanowisku nauczyciela Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Poznaniu, ul. Leszka 42.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-07-28

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-07-28

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Zakres wyłączenia

paragraf 2

Podstawa prawna

ustawa o ochronie danych osobowych

Osoba dokonująca wyłączenia

Aneta Barczak

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-10-20 16:14:45.0