Zarządzenie nr 620/2022/P

w sprawie powołania Komisji stypendialnej do zaopiniowania wniosków złożonych w ramach Programu Stypendiów Twórczych Miasta Poznania w roku 2022.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2022-08-08

Data wejścia w życie zarządzenia

2022-08-08

Kategoria zarządzenia

Kultura i sztuka

Jednostka przygotowująca

Wydział Kultury

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Kultury

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-09-28 16:14:07.0