Zarządzenie nr 628/2019/P

zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 65/2019 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2019 i 2020 roku pt. Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka (dla przedsiębiorców).

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-07-31

Data wejścia w życie zarządzenia

2019-07-31

Kategoria zarządzenia

Zdrowie i sprawy społeczne

Jednostka przygotowująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Zmienia zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-09-22 16:24:47.0