Zarządzenie nr 629/2019/P

w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do spraw dochodzenia od Skarbu Państwa roszczeń w związku z przeprowadzoną reformą oświaty.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-07-31

Data wejścia w życie zarządzenia

2019-07-31

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Organizacyjny

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-09-22 16:24:47.0