Zarządzenie nr 63/2021/K

w sprawie przyjmowania, ewidencjonowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji w Urzędzie Miasta Poznania.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-12-21

Data wejścia w życie zarządzenia

2022-01-01

Kategoria zarządzenia

  • Sprawy organizacyjne

Jednostka przygotowująca

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Uchyla zarządzenie nr

Zmieniony zarządzeniem nr

Status dokumentu

zmieniony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2024-06-21 16:15:53.0