Zarządzenie nr 631/2019/P

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 68/2019 w obszarze "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" w roku 2019.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-08-01

Data wejścia w życie zarządzenia

2019-08-01

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-07-06 16:18:55.0