Zarządzenie nr 631/2022/P

zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia na lata 2022-2024 planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2022-08-11

Data wejścia w życie zarządzenia

2022-08-11

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie nieruchomościami

Jednostka przygotowująca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Zmienia zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-09-26 08:18:56.0