Zarządzenie nr 634/2016/P

w sprawie powołania pani Barbary Glapki na stanowisko dyrektora Domu Kultury "Stokrotka" w Poznaniu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2016-08-18

Data wejścia w życie zarządzenia

2016-08-18

Kategoria zarządzenia

Sprawy organizacyjne

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Organizacyjny

Zmieniony zarządzeniem nr

Status dokumentu

zmieniony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Zakres wyłączenia

adres zamieszkania

Podstawa prawna

ustawa o ochronie danych osobowych

Osoba dokonująca wyłączenia

M.Rybiński

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-05-16 16:16:06.0