Zarządzenie nr 634/2022/P

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. adaptacji lasów komunalnych Miasta Poznania do zmian klimatycznych.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2022-08-16

Data wejścia w życie zarządzenia

2022-08-16

Kategoria zarządzenia

Ochrona środowiska#Zespoły zadaniowe i organy doradcze

Jednostka przygotowująca

WKOS

Jednostka odpowiedzialna za realizację

WKOS#Zakład Lasów Poznańskich

Zmienia zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-09-26 08:18:56.0