Zarządzenie nr 636/2021/P

w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/49/III/2021 Rady Osiedla Nowe Winogrady Północ z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie projektu planu wydatków na 2022 r.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-08-03

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-08-03

Kategoria zarządzenia

Jednostki pomocnicze

Jednostka przygotowująca

Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-10-20 16:14:45.0