Zarządzenie nr 636/2022/P

w sprawie zasad wykonywania i rozliczania zadania własnego gminy z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie obejmującego zagospodarowanie strumienia odpadów wystawkowych pochodzących z terenu miasta Poznania, powierzonego spółce Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. na mocy uchwały Nr LIII/996/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 19 października 2021 r. dotyczącej powierzenia Zakładowi Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. zadania własnego Miasta Poznania.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2022-08-19

Data wejścia w życie zarządzenia

2022-08-19

Kategoria zarządzenia

Gospodarka komunalna

Jednostka przygotowująca

WGKo

Jednostka odpowiedzialna za realizację

WGKo#ZZO

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-09-28 16:14:07.0