Zarządzenie nr 638/2022/P

w sprawie zasad finansowania i rozliczania zadania własnego gminy wykonywanego przez spółkę "Targowiska" sp. z o.o.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2022-08-19

Data wejścia w życie zarządzenia

2022-08-19

Kategoria zarządzenia

Udział miasta w spółkach

Jednostka przygotowująca

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-09-26 08:18:56.0