Zarządzenie nr 64/2004/K

W sprawie trybu ewidencjonowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez wydziały oraz miejskie jednostki organizacyjne

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2004-12-29

Data wejścia w życie zarządzenia

2005-01-03

Kategoria zarządzenia

  • Sprawy organizacyjne

Jednostka przygotowująca

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2024-06-21 16:15:55.0