Zarządzenie nr 64/2020/P

w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących budowy trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicy Ratajczaka w ramach inwestycji pn. Program Centrum - etap II.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2020-01-30

Data wejścia w życie zarządzenia

2020-01-30

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

BKPiRM

Jednostka odpowiedzialna za realizację

BKPiRM

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-03-31 16:17:58.0