Zarządzenie nr 644/2022/P

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego odpowiedzialnego za integrację procesu zarządzania strategicznego i wieloletniego planowania budżetowego.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2022-08-24

Data wejścia w życie zarządzenia

2022-08-24

Kategoria zarządzenia

Zespoły zadaniowe i organy doradcze

Jednostka przygotowująca

WRMWM

Jednostka odpowiedzialna za realizację

dyrektorzy biur i wydziałów#Kierownicy mjo#Sekretarz Miasta#Skarbnik Miasta#WRMWM#Zastępcy Prezydenta

Zmienia zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-09-28 16:14:07.0