Zarządzenie nr 646/2021/P

w sprawie powołania zespołu roboczego do spraw promocji szkolnictwa zawodowego.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-08-05

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-08-05

Kategoria zarządzenia

Oświata#Zespoły zadaniowe i organy doradcze

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-10-20 16:14:45.0