Zarządzenie nr 650/2022/P

zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z rozwiązaniem Zespołu Szkół Specjalnych nr 109 przy Ośrodku Rehabilitacyjnym dla Dzieci, ul. Sanatoryjna 2, 60-480 Poznań, likwidacją Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 109, ul. Sanatoryjna 2, 60-480 Poznań, oraz włączeniem I Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego do Zespołu Szkół Specjalnych nr 108 przy Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2022-08-26

Data wejścia w życie zarządzenia

2022-08-26

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Zmienia zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-09-28 16:14:07.0