Zarządzenie nr 651/2022/P

w sprawie Komisji ds. lokali w zasobie Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., oddanych do dyspozycji Miasta Poznania.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2022-08-26

Data wejścia w życie zarządzenia

2022-08-26

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi

Jednostka przygotowująca

BSLk

Jednostka odpowiedzialna za realizację

BSLk

Uchyla zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-09-28 16:14:07.0