Zarządzenie nr 656/2021/P

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 72/2021 na realizację zadania publicznego w obszarze promocji i organizacji wolontariatu w roku 2021.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-08-13

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-08-13

Kategoria zarządzenia

Zdrowie i sprawy społeczne

Jednostka przygotowująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-10-20 16:14:45.0