Zarządzenie nr 658/2022/P

w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2022-08-29

Data wejścia w życie zarządzenia

2022-08-29

Kategoria zarządzenia

Zdrowie i sprawy społeczne

Jednostka przygotowująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Uchyla zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-09-28 16:14:07.0