Zarządzenie nr 659/2019/P

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 76/2019 na realizację zadań publicznych w roku 2019 z rozdziału 85154 w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-08-13

Data wejścia w życie zarządzenia

2019-08-13

Kategoria zarządzenia

Kultura fizyczna i sport

Jednostka przygotowująca

Wydział Sportu

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Sportu

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-07-07 08:26:30.0