Zarządzenie nr 659/2021/P

w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania obiektów artystycznych w przestrzeni publicznej Poznania.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-08-16

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-08-16

Kategoria zarządzenia

Kultura i sztuka#Zespoły zadaniowe i organy doradcze

Jednostka przygotowująca

Wydział Kultury

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Kultury

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-10-27 16:13:57.0