Zarządzenie nr 66/2000

W sprawie sporządzenia spisu z natury w Wydziale Inżyniera Miasta

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2000-11-27

Data wejścia w życie zarządzenia

2000-12-27

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Organizacyjny

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-11-26 16:16:02.0