Zarządzenie nr 661/2019/P

w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania Polityki Mobilności Miasta Poznania.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-08-14

Data wejścia w życie zarządzenia

2019-08-14

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

BKPiRM

Jednostka odpowiedzialna za realizację

BKPiRM

Zmieniony zarządzeniem nr

Status dokumentu

zmieniony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-02-21 16:19:23.0